PUBLIKACJE

 1. Rodak Bartosz, Skarka Wojciech: Optymalizacja aerodynamiczna gondoli podskrzydłowej, W: Przegląd osiągnięć dydaktycznych dyplomantów i promotorów. Tom 2 / Wyleżoł Marek (red.), Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika Śląska, nr 160, 2024, Wydawnictwo Katedry Podstaw Konstrukcji Maszyn, ISBN 978-83-60759-35-6, s. 89-100, 20 punktów.

 2. Skarka Wojciech, Mateja Krzysztof: Long endurance and continuous flight UAVs – model-based design approach, W: 2nd International Conference on Unmanned Vehicle Systems, 12-14 February 2024, Sultan Qaboos University, Muscat, Oman / Al-Hashim Aliya[i in.](red.), 2024, Institute of Electrical and Electronics Engineers, ISBN 979-8-3503-7255-7, s. 1-6, DOI:10.1109/UVS59630.2024.10467148, 20 punktów.

 3. Kumpati Ramesh, Skarka Wojciech, Skarka Michał, Brojan Miha: Enhanced optimization of composite laminates: multi-objective genetic algorithms with improved ply-stacking sequences, Materials, MDPI, vol. 17, nr 4, 2024, Numer artykułu: 887, s. 1-24, DOI:10.3390/ma17040887, 140 punktów, IF(3,4).

 4. Skarka Wojciech,Rodak Bartosz: Aerodynamic optimization of an UAV, Procedia Structural Integrity, Elsevier B.V., vol. 54, 2024, s. 498-505, DOI:10.1016/j.prostr.2024.01.112, 5 punktów.

 5. Skarka Wojciech,Kumpati Ramesh, Skarka Michał: Failure analysis of a composite structural spar and rib-to-skin joints, Procedia Structural Integrity, Elsevier B.V., vol. 54, 2024, s. 490-497, DOI:10.1016/j.prostr.2024.01.111, 5 punktów.

 6. Skarka Wojciech: A method of integrating design information in the aircraft preliminary design process, W: Leveraging Transdisciplinary Engineering in a Changing and Connected World. Proceedings of the 30th ISTE International Conference on Transdisciplinary Engineering, Hua Hin Cha Am, Thailand, July 11–14, 2023 / Koomsap Pisut, Cooper Adam, Stjepandić Josip (red.), Advances in Transdisciplinary Engineering, vol. 41, 2023, IOS Press, ISBN 978-1-64368-440-6, s. 62-71, DOI:10.3233/ATDE230598, 20 punktów.

 7. Skarka Wojciech, Rodak Bartosz: Aerodynamic optimization of UAV, W: ICSI2023. The 5th International Conference on Structural Integrity 28th August – 1st September 2023 Funchal, Madeira. Book of Abstracts / Moreira Pedro, Tavares Paulo (red.), 2023, ISBN 978-989-33-4739-3, s. 165-165.

 8. Skarka Wojciech, Kumpati Ramesh, Skarka Michał: Failure analysis of a composite structural spar and rib-to-skin joints, W: ICSI2023. The 5th International Conference on Structural Integrity 28th August – 1st September 2023 Funchal, Madeira. Book of Abstracts / Moreira Pedro, Tavares Paulo (red.), 2023, ISBN 978-989-33-4739-3, s. 164-164.

 9. Mateja Krzysztof, Skarka Wojciech, Peciak Magdalena, Niestrój Roman, Gude Maik: Energy autonomy simulation model of solar powered UAV, Energies, MDPI, vol. 16, nr 1, 2023, Numer artykułu: 479, s. 1-29, DOI:10.3390/en16010479, 140 punktów, IF(3,2).

 10. Peciak Magdalena, Skarka Wojciech, Mateja Krzysztof, Gude Maik: Impact analysis of solar cells on vertical take-off and landing (VTOL) fixed-wing UAV, Aerospace, MDPI, vol. 10, nr 3, 2023, Numer artykułu: 247, s. 1-14, DOI:10.3390/aerospace10030247, 70 punktów, IF(2,6).

 11. Skarka Wojciech, Nalepa Rafał, Musik Robert: Integrated aircraft design system based on generative modelling, Aerospace, MDPI, vol. 10, nr 8, 2023, Numer artykułu: 677, s. 1-23, DOI:10.3390/aerospace10080677, 70 punktów, IF(2,6).

 12. Kumpati Ramesh, Skarka Wojciech, Dolata Anna, Dyzia Maciej, Skarka Michał, Zenowicz Kamil: Enhancement of the stability of composite sandwich material for unmanned aerial vehicle wing panel, W: Proceedings M2D2022 – 9th International Conference on Mechanics and Materials in Design, Funchal/Portugal 26-30 June 2022 / Gomes  F. SIlva, Meguid  Shaker A. (red.), 2022, INEGI-Instituto de Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica e Gestão Industria, ISBN 978-989-54756-3-6, s. 127-136, 5 punktów.

 13. Mateja Krzysztof, Skarka Wojciech: Simulation model of solar powered UAV, W: Transdisciplinarity and the future of engineering. Proceedings of the 29th International Society of Transdisciplinary Engineering (ISTE) Global Conference, July 5 – July 8, 2022, Cambridge, MA, USA / Moser Bryan R. , Koomsap Pisut, Stjepandić Josip (red.), Advances in Transdisciplinary Engineering, vol. 28, 2022, IOS Press, ISBN 978-1-64368-338-6, s. 443-452, DOI:10.3233/atde220674, 20 punktów.

 14. Michał Sobota, Skarka Wojciech: Multi-objective optimization of composite structure using rule-based parametrization, W: Transdisciplinarity and the future of engineering. Proceedings of the 29th International Society of Transdisciplinary Engineering (ISTE) Global Conference, July 5 – July 8, 2022, Cambridge, MA, USA / Moser Bryan R. , Koomsap Pisut, Stjepandić Josip (red.), Advances in Transdisciplinary Engineering, vol. 28, 2022, IOS Press, ISBN 978-1-64368-338-6, s. 453-462, DOI:10.3233/atde220675, 20 punktów.

 15. Zenowicz Kamil, Zenowicz Paulina, Skarka Wojciech, Moczulski Wojciech: Analiza podłużnej stateczności statycznej statku powietrznego w zależności od położenia środka ciężkości, W: Metody komputerowe – 2022. Studencka konferencja naukowa, Gliwice, czerwiec 2022 / Fedeliński Piotr, Dziatkiewicz Grzegorz, Ptaszny Jacek (red.), 2022, Politechnika Śląska, ISBN 978-83-951185-3-1, s. 185-188, 20 punktów.

 16. Zenowicz Paulina, Zenowicz Kamil, Moczulski Wojciech, Skarka Wojciech: Wstępna analiza stateczności statycznej lotu bezzałogowego statku powietrznego o nietypowej konfiguracji, W: Metody komputerowe – 2022. Studencka konferencja naukowa, Gliwice, czerwiec 2022 / Fedeliński Piotr, Dziatkiewicz Grzegorz, Ptaszny Jacek (red.), 2022, Politechnika Śląska, ISBN 978-83-951185-3-1, s. 189-192, 20 punktów.

 17. Kumpati Ramesh, Skarka Wojciech, Skarka Michał: Ansys-based evaluation of natural fiber and hybrid fiber-reinforced composites, Sustainability, MDPI, vol. 14, nr 23, 2022, Numer artykułu: 15992, s. 1-26, DOI:10.3390/su142315992, 100 punktów, IF(3,9).

 18. Mateja Krzysztof, Skarka Wojciech, Drygała Aleksandra: Efficiency decreases in a laminated solar cell developed for a UAV, Materials, MDPIAG, vol. 15, nr 24, 2022, Numer artykułu: 8774, s. 1-16, DOI:10.3390/ma15248774, 140 punktów, IF(3,4).

 19. Peciak Magdalena, Skarka Wojciech: Assessment of the potential of electric propulsion for general aviation using model-based system engineering (MBSE) methodology, Aerospace, MDPI, vol. 9, nr 2, 2022, Numer artykułu: 74, s. 1-22, DOI:10.3390/aerospace9020074, 70 punktów, IF(2,6).

 20. Kumpati Ramesh, Skarka Wojciech, Ontipuli K.: Current trends in integration of nondestructive testing methods for engineered materials testing, Sensors, Multidisciplinary Digital Publishing Institute, vol. 21, nr 18, 2021, Numer artykułu: 6175, s. 1-32, DOI:10.3390/s21186175, 100 punktów, IF(3,847).

 21. Skarka Wojciech, Jałowiecki Andrzej: Automation of a thin-layer load-bearing structure design on the example of high altitude long endurance unmanned aerial vehicle (HALE UAV), Applied Sciences-Basel, MDPI, vol. 11, nr 6, 2021, Numer artykułu: 2645, s. 1-22, DOI:10.3390/app11062645, 100 punktów, IF(2,838).

 22. Skarka Wojciech, Rogala Tomasz, Niestrój Roman, Sobiech J., Świątek K., Lipok D., Lipka R., Ciupka B., Czernecki D.: Optymalizacja lotniczego napędu elektrycznego bazującego na alternatywnych źródłach energii, PM News, nr 27, 2021, s. 26.

 23. Mateja Krzysztof, Skarka Wojciech: Towards energetic autonomy of UAV, W: Transdisciplinary engineering for complex socio-technical systems – real-life applications : Proceedings of the 27th ISTE International Conference on Transdisciplinary Engineering, July 1- July 10, 2020 / Pokojski J.[i ](red.), Advances in Transdisciplinary Engineering, vol. 12, 2020, IOS Press, ISBN 978-1-64368-110-8, s. 423-432, DOI:10.3233/ATDE200102, 20 punktów.

 24. Moczulski Wojciech, Skarka Wojciech, Myszor Dariusz, Adamczyk M.: Zastosowania bezzałogowych statków powietrznych do diagnozowania zanieczyszczeń atmosfery, W: Diagnostyka Maszyn : XLVII Ogólnopolskie Sympozjum, Wisła, 1.03-5.03. 2020. Streszczenia / Peruń Grzegorz, Konieczny Łukasz (red.), 2020, [b.w.], ISBN 978-83-7880-693-6, s. 53.

 25. Moczulski Wojciech, Skarka Wojciech, Myszor Dariusz, Adamczyk M.: Zastosowanie dronów do monitorowania zanieczyszczeń atmosfery, W: Diagnostyka materiałów polimerowych : IX Konferencja naukowo-techniczna, Gliwice – Temu, 18-25 styczeń Program konferencji, 2020, [b.w.], s. 32.

 26. Skarka Wojciech, Jałowiecki Andrzej: Application of generative modeling methods to the design of thin layer composite aircraft structures, W: 7th International Conference Integrity-Reliability-Failure : IRF2020, Funchal, Portugal, 6-10 September 2020. Proceedings / Gomes J. F. S., Meguid S. A. (red.), 2020, INEGI-Instituto de Ciencia e Inovacao em Engenharia Mecanica e Gestao Industrial, ISBN 978-989-54756-1-2, s. 437-444, 5 punktów.

 27. Zenowicz Kamil, Skarka Wojciech: Verification of flutter method for the purposes of building a very flexible wing generative model, W: Transdisciplinary engineering for complex socio-technical systems – real-life applications : Proceedings of the 27th ISTE International Conference on Transdisciplinary Engineering, July 1- July 10, 2020 / Pokojski J.[i ](red.), Advances in Transdisciplinary Engineering, vol. 12, 2020, IOS Press, ISBN 978-1-64368-110-8, s. 383-392, DOI:10.3233/ATDE200097, 20 punktów.