SkyTech eLab sp. z o.o. 

O SkyTech eLab

Firma SkyTech eLab sp. z o.o. (STeL) została zarejestrowana w dniu 02.02.2017 przez zespół pracowników Politechniki Śląskiej Wydzialu Mechanicznego Technologicznego zajmujący się badaniami w zakresie nowoczesnych lotniczych konstrukcji lekkich i energooszczędnych elektrycznych systemów napędowych przeznaczonych do zastosowania w lotnictwie, motoryzacji i robotyce mobilnej. Firma ma stanowić pomost między badaniami naukowymi prowadzonymi na uczelniach i zapotrzebowaniem przemysłu lotniczego, kosmicznego i motoryzacyjnego.

Firma skupia się na wdrażaniu wyników prac badawczych i rozwojowych prowadzonych w ramach działań naukowych wraz z Politechnika Śląską. Wyniki badań naukowych prowadzonych przez nasz zespół są każdorazowo analizowane pod kątem wykorzystania w przemyśle. Działania obejmują wyszukiwanie potencjalnych zastosowań i odbiorców technologii dla wyników prac prowadzonych w ramach Uczelni i wdrażaniu w porozumieniu z Uczelnią oraz prowadzeniu niezależnie od Uczelni własnych prac badawczych i rozwojowych w oparciu o własne pomysły wraz z parterami przemysłowymi. Podejmowane wyzwania obejmują prace badawcze i wdrożeniowe wymagające specjalistycznego Know-How i wysokich umiejętności personelu. Trzon pracowników STeL stanowią pracownicy naukowi i doktoranci Uczelni. STeL na stałe współpracuje z firmami z Śląskiego Klastra Lotniczego oraz firmami przemysłu motoryzacyjnego z regionu. Poprzez kontakty i projekty umiędzynarodowienia firm z Śląskiego Klastra Lotniczego nawiązuje także kontakty z firmami i uczelniami zagranicznymi dążąc do rozszerzenia współpracy o rynek zagraniczny. W tym celu nawiązano już współprace z Firmami z USA i Szwecji i uczelniami z Wielkiej Brytanii i Szwecji.

Finansowanie działań STeL prowadzi w oparciu o zlecenia z ww. firm. Ważnym aspektem działania firmy są starania o wsparcie finansowe samodzielnych lub w porozumieniu z parterami przemysłowymi i naukowymi projektów badawczo-rozwojowych z programów finansowanych przez NCBiR oraz środków europejskich w ramach programu Horizon 2020.

Zakres kompetencji firmy obejmuje projektowanie, optymalizację i wdrażanie energooszczędnych elektrycznych układów napędowych, hybrydowych źródeł zasilania a w szczególności układów opartych o ogniwa wodorowe, projektowanie lekkich struktur nośnych a w szczególności lotniczych kompozytowych struktur nośnych, projektowanie i wdrażanie układów mobilnych w tym samolotów lekkich i szybowców, UAV, pojazdów elektrycznych, robotów mobilnych. Ważnym aspektem działania STeL jest opracowywanie systemów opartych na wiedzy (Knowledge -Based Engineering – KBE) w zastosowaniach automatyzacji procesów projektowania w formie aplikacji komputerowych wspomagających prace projektantów oraz prowadzenie prac projektowych w różnych zakresach także w oparciu o własne rozwiązania KBE. W swoich działaniach pracownicy STeL wykorzystują biegłe umiejętności projektowe i badawcze z wykorzystywaniem specjalistycznego oprogramowania takiego jak np. różnorodne systemy CAD (CATIA, Siemens NX, Solidworks, Inventor), oprogramowanie typu CAE (Matlab/Simulink, Hyperworks, Ansys), a także wykorzystują systemy i oprogramowanie badawcze National Instruments i Labview.