STRONA GŁÓWNA

Tytuł projektu: “Long-endurance UAV for collecting air quality data with high spatial and temporal resolutions”

Projekt finansowany jest z programu „Badania stosowane” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 / POLNOR 2019.

Projekt „Long-endurance UAV for collecting air quality data with high spatial and temporal resolutions” jest finansowany w ramach Programu „Badania stosowane” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014 – 2021.

Całkowity koszt projektu to 6566477,16 zł, w tym wartość dofinansowania wynosi 6274392,38 zł zł w podziale na:

85% kwoty dofinansowania z budżetu Funduszy Norweskich, czyli 5333233,52 zł

15% kwoty dofinansowania z budżetu państwa, czyli 941158,86 zł

Rozwój bezzałogowych statków powietrznych odbywa się w bardzo szybkim tempie, a nowe zastosowania stanowią wyzwanie dla możliwości technicznych. Jednym z tych wyzwań jest wydłużenie czasu lotu do całkowitej autonomii systemu zasilania oraz nieograniczonej trwałości lotu i zasięgu. Osiągnięcie nieograniczonego czasu lotu wiąże się z zupełnie innym sposobem podejścia do projektowania UAV, w szczególności uzyskaniem autonomii energetycznej, drastycznym zmniejszeniem masy UAV, zmianą formy obiektu, a w szczególności koncepcji aerodynamicznej i elementów strukturalnych, dostosowaniem do autonomicznej pracy urządzeń realizujących potrzeby operacyjne w trakcie lotu, poszukiwaniem nowych źródeł zasilania podczas lotu w środowisku działania UAV. Takie UAV mogą być używane w zupełnie nowych dziedzinach, takich jak zadania przejęte z technologii satelitarnej przez UAV klasy HALE lub HAPS (High Altitude Long Endurance, High Altitude Pseudo Satellites) lub możliwe jest patrolowanie i obserwacja dla UAV LALE (Low Altitude Long Endurance) znacznie wydłużający czas lotu w klasie UAV VTOL (Vertical Take-off and Landing). Jednym z takich zastosowań jest badanie rozkładu smogu w skali makro w szerokim zakresie przestrzeni i wysokości lotu dla pomiarów długoterminowych.

 

„Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej”

Zwiększenie możliwości tych UAV poza granice istniejących możliwości publicznie dostępnych UAV obejmuje rozwiązanie następujących problemów badawczych:

  1. Osiągnięcie samowystarczalności energetycznej lub co najmniej wydłużonego czasu lotu.
  2. Opracowanie konstrukcji nośnej płatowca o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie w celu osiągnięcia odpowiednich parametrów funkcjonalnych.
  3. Uzyskanie odpowiedniej nośności przy jednoczesnym drastycznym zminimalizowaniu masy konstrukcji nośnych.
  4. Opracowanie systemów funkcjonalnych UAV, które pozwalają na maksymalne wykorzystanie określonych parametrów lotu, zmienność na dużych wysokościach i małą prędkość przelotową.
  5. Opracowanie różnego rodzaju czujników umożliwiających pomiary zanieczyszczeń atmosferycznych zarówno w dzień, jak i w nocy.

Więcej Informacji na temat projektów realizowanych w ramach funduszy EOG lub funduszy norweskich znajdziesz na: : www.eeagrants.org  / www.norwaygrants.org

NEWS

Konferencja finałowa

Serdecznie zapraszamy na finałową konferencję projektu POLNOR-LEADER pt. „Drony HALE do zbierania danych o jakości powietrza o wysokiej rozdzielczości przestrzennej i czasowej”. Więcej informacji: Konferencja finałowa

TS17 – pierwsze loty

W styczniu 2024 roku odbyły się pierwsze loty bezzałogowego statku powietrznego TwinStratos TS17. https://polnor-leader.eu/wp-content/uploads/2024/01/TS17_firstFlight_50fps_medium.mp4