Politechnika Śląska

O Politechnice Śląskiej​

Politechnika Śląska jako jedyna uczelnia na Śląsku znalazła się w prestiżowym gronie 10 polskich uczelni, laureatów konkursu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” organizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wydział Mechaniczny Technologiczny

Wydział współpracuje z ponad 150 uczelniami na całym świecie. Ponadto ma jeden z najwyższych wskaźników wymian zagranicznych studentów (co roku prawie 80 studentów i doktorantów rozpoczyna studia semestralne w niemal każdym kraju europejskim, głównie w ramach programów CEEPUS i ERASMUS).

Wydział może pochwalić się udaną współpracą z licznymi firmami i przedsiębiorstwami działającymi w obszarze automatyki przemysłowej i robotyki, projektowania maszyn, materiałoznawstwa, spawalnictwa, odlewnictwa, przetwórstwa PVC i inżynierii produkcji.